+47 32 77 18 18
post@fmkongsberg.no

Produkter

KVALITET I ALLE LEDD
Vi monterer og utfører service på ditt utstyr med våre kvalitetsproduker. Det er trygt og forutsigbart å velge FM Kongsberg som din data/tele og el-installatør.  FM Kongsberg tilbyr hele spekteret innen elektrikertjenester, også svakstrøm og sertifiserte kontroller, både til privatboliger og bedrifter. Vi påtar oss både nyinnstallasjoner, vedlikehold og restaurering.

Produkter

 • Sterkstrømsinstallasjoner
 • Service og vedlikehold
 • Automasjon og prosesstyring
 • Alarm og sikkerhet
 • Kommunikasjon og telesystemer
 • Energiøkonomisering
 • Prosjektering og tegning
 • El-takst

 

Automasjon og prosesstyring 

FM Kongsberg har gjennomført en rekke automasjon- og prosesstyringsanlegg innen ulike bransjer og oppgaver:

 • Renseanlegg
 • Knuseverk
 • Ventilasjon
 • Høyspennings – og lavspenningsanlegg
 • Større likeretteranlegg
 • Generator – transformatoranlegg og motordrifter
 • Kontrollanlegg for kraftverk og transformatorstasjoner
 • Lysanlegg Installasjoner i Ex – områder
 • Jordingsanlegg
 • Lynvern
 • Tilstandsvurdering av utstyr
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Kortslutnings – og selektivitetsstudier samt verifikasjon av nettverksløsninger


Kontakt oss
Forenede Montører AS
Industriveien 13
3610 Kongsberg
Telefon
Tlf : 32 77 18 18
Åpningstider:
Alle hverdager 0700-1500
Cookies
Personvern